Over

Paulien Kingma, 1961 Amersfoort

Woont en werkt in Sleen – Drenthe
Opgeleid op de Vrije Academie en Koninklijke Academie in Den Haag
Genomineerd voor de Circulair Design Award


Over haar tafels en werk
“Glas is overal toepasbaar en belangrijk in ons leven: we kijken er doorheen, drinken eruit en het beschermt ons tegen de buitenwereld en kou. Tafels zijn vaak het middelpunt van een huis. Een plek waar mensen kunnen eten, discussiëren en gelukkige en droevige momenten delen. Mijn glazen tafels hebben hun eigen verhaal, er kan een dialoog tussen de tafel en de toeschouwer zijn.

Mijn manier van werken met glas geeft vele mogelijkheden. Ik gebruik verschillende materialen en technieken, bijvoorbeeld collagetechnieken en inkten, afgewerkt met hars. Zo kan er bijvoorbeeld iets dierbaars toegevoegd worden. Een tafel wordt daardoor persoonlijk. Elk werk  is uniek en een inspiratie voor de volgende.”

About her tables and Work
“Glass is used everywhere and important in our lives. We look through it, drink from it, and it protects us from the cold and the outside world. Tables are often the central spot in a house. The place where people eat, discuss, and share happy or sad moments. My glass tables have their own story; they enable a dialogue between the table and the spectator.

My way of working with glass gives many possibilities. I use a variety of materials and techniques, for example collage techniques and inks with a resin finish. In this way something precious may be added to a table. Each table becomes a personal one. Each work is unique and an inspiration for the next one.”

Über ihre Tische und Werke
“Glas ist überall verwendbar und wichtig in unserem Leben: wir schauen hindurch, wir trinken daraus und es schützt uns gegen die Auβenwelt und die Kälte. Tische sind oft der Mittelpunkt des Hauses. Ein Platz, wo die Menschen essen und diskutieren können und wo man glückliche und traurige Momente teilen kann. Meine gläsernen Tische haben ihre eigene Geschichte, es kann ein Dialog zwischen die Tische und die Zuschauer geben.

Meine Art zu arbeiten mit Glas gibt viele Möglichkeiten. Ich benutze verschiedene Materialien und Techniken, wie zum Beispiel Kollagetechniken und Tinten, ausgeführt mit Harz. Auf dieser Weise kann zum Beispiel etwas Wertes hinzugefügt werden. Ein Tisch wird dadurch persönlich. Jedes Werk ist einzigartig und es ist eine Anregung für das nächste.”


Lid van de NABK

Bekijk het profiel van Paulien op LinkedIn